Homo otokensis Zeitoun, 2000
Details
Year: 2000
Taxonomic Rank: Species
Holotype: KNM-ER 3883
Status: Potentially valid
Remark:  
Remarks

Zeitoun (2000) established the name Homo okotensis with KNM-ER 3883 as the holotype.